Nabídka školení a seminářů

Nabídka školení a seminářů

Naše kancelář provádí školení projekčních kanceláří, koordinátorů BOZP, zhotovitelů staveb, techniků§ BOZP, pracovníků a dalších.

Možnosti školení:

- práce ve výškách,

- právní předpisy v oblasti bezpečnosti přístupu a užívání stavby,

- technické normy se vztahem k bezpečnosti přístupu a užíváníí stavby,

- navrhování záchytných a zádržných systémů určených k ochraně proti pádu,

- navrhování systémů pro práci formou lanového přístupu, např. při uúdržbě fasády,

- případně další z oboru dle vzájemné dohody.