Nabídka školení

Nabídka školení

Naše kancelář provádí školení projekčních kanceláří, koordinátorů BOZP, zhotovitelů staveb a dalších.

Možnosti školení:

- práce ve výškách,

- právní předpisy v oblasti bezpečného užívání stavby,

- technické normy se vztahem k bezpečnému užívání stavby,

- navrhování záchytných a zádržných systémů určených k ochraně proti pádu,

- navrhování systémů pro práci formou lanového přístupu,

- případně další z oboru dle vzájemné dohody.