Znalecká a projekční kancelář

Specializovaná kancelář pro projektování, navrhování, výchozí a periodické prohlídky zařízení určených k ochraně proti pádu, vypracování provozního řádu střechy

Naše společnost je jedinou firmou v ČR, která se specializuje výlučně na navrhování zařízení určených k ochraně proti pádu (kotvicích zařízení) a na výchozí a periodické prohlídky těchto zařízení a která  není současně dodavatelem těchto zařízení. Naše kancelář není dodavatelem kotvicích zařízení a ani je neinstaluje. To nám umožňuje postupovat nezávisle na jednotlvých výrobcích, vždy ve prospěch bezpečnosti práce a zadavatele. S ohledem na rozsah poptávek na vypracování návrhu systémů určených k ochraně proti pádu a pro práce formou lanového přístupu při údržbě fasády, můžeme vypracovávat pouze vybraná řešení a řnavrhování opatření k ochraně proti pádu na stávajících objektech. Ostatní případy vždy po dohodě.

Jako znalecká kancelář v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve stavebnictví zpracováváme znalecké posudky.

Velmi žádanou službou je zpracování provozního řádu střechy dle ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení.

Kontakt

Mojmír Klas, s.r.o. Štrambesrká 1127/28, 742 21 Kopřivnice

Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Projektová činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Výchozí a periodické prohlídky kotvicího zařízení a zařízení určená jako místo kotvení a ochraně proti pádu.

Zpracování provozního řádu střechy.


ID datové schránky: 5amdza7
IČO: 027 01 553
DIČ: CZ02701553
DUNS: 361526997

Mojmír Klas, s.r.o.
E-mail: info@mk11.cz

Andrea Müllerová - jednatelka
+420 734 100 103
E-mail: mullerova@mk11.cz

Ing. Mojmír Klas, CSc. - jednatel
+420 734 278 824
E-mail: info@mk11.cz
Skype: Mojmir Klas
Facebook: www.facebook.com/mojmir.klas

Projekční práce:
projekce@mk11.cz

Provozovna:
742 21 Závišice ev. č. 1


Linkedln: https://www.linkedin.com/in/ing-mojm%C3%ADr-klas-csc-209590101/

Facebook: https://www.facebook.com/mojmir.klas

další kontakty viz složka kontakty

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons ElleFlorio  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode