Znalecká a projekční kancelář

Kapitola třetí: Bezpečnost a přístupnost při užívání střechy

ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení v článku 5.6.1 uvádí: "Na střechu musí být zajištění bezpečný přístup podle účelu. Není-li jiný požadavek, musí být umožněn přístup pro provádění kontroly a údržby střechy i zařízení umístěných na střeše". Je tedy na projektantovi a zadavateli stavby, aby vyhodnotil zejména:

- typ střechy: s provozem, bez provozu,

- četnost vstupu na střechu,

- zda je nutné vystupovat na střechu i za nepříznivého počasí,

- potřebu dopravovat na střechu pomůcky, nářadí, náhradní díly, či jiné další předměty,

- výšku střechy a další.

Podle toho rozhodne, zda bude možné používat mobilní prostředky (žebřík, zdvižnou plošinu apod.). V případě, že je potřeba navrhnout trvalý přístup na střechu je nutné zvážit, zda postačí pevný kovový žebřík - viz ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby, nebo je nutné navrhnout schodiště. Při tomto rozhodování hraje v úvahu nejen četnost výstupu, ale také zda bude nutné na střechu doopravovat pomůcky, předměty a nářadí. Pevný kovový žebřík s ochranným košem neumožňuje dopravovat na střechu více nářadí a větší předměty. Pak je potřebné navrhnou schodiště.

Pokud je navržen pevný kovový žebřík, je nutné splnit požadavky na řešení místa výstupu – viz obrázek 15 ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby a to takto:

Střecha musí být přiměřeně plánovanému provozu vybavena zábradlím nebo záchytným systémem pro jištění pracovníků údržby a pro upevnění jejich pomůcek při provádění kontroly údržby i oprav střechy nebo zařízení a konstrukcí přístupných ze střešní plochy.

Střechy s provozem musí být osobám přístupné z výškové úrovně střechy alespoň průchozím otvorem o šířce větší než 0,6 m a výšce větší než 1,8 mm.

Střechy bez provozu, na které je umožněn přístup jen poučeným osobám, mohou být přístupné i průlezným otvorem přes skladbu střechy nebo otvorem v přilehlé stěně. Průlezné otvory nesmějí mít žádné rozměr menší než 0,6 m, otvor v přilehlé stěně musí mít otvor alespoň 0,6 m x 1,2 m. Uvedené otvory nesmí být zužovány žebříky, stupni schodišť nebo stupadly.

Průlezné otvory sloužící pro kontrolu a údržbu větraných vzduchových vrstev a prostor mezi plášti musejí mít světlý rozměr alespoň 0,6 m x 0,6 m.

Konstrukce, kterými se vstupuje na střechu, musí odolávat mechanickému namáhání od pohybujících se osob. V jejich dosahu musí být odolná konstrukce pro bezpečný pohyb pracovníků po střeše.

Konstrukce střechy musí umožnit osazení, kontrolu a údržbu zařízení na ochranu před bleskem.

Konstrukce a prvky určené pro pohyb osob na střeše musejí umožňovat bezpečnou a stabilní oporu pro pohyb osob a musí umožňovat dostatečné zapření pracovníka při výkonu montážních prací za klimatických podmínek stanovených provozním řádem.

Ke vstupu na střechu se doporučuje umístit informační tabulku s poučením o zásadách provozu na střeše. Poznámka: pro každou střechu musí být autorem návrhu stanoven režim prohlídek, kontrol, údržby a obnovy.

Kontakt

Mojmír Klas, s.r.o. Štrambesrká 1127/28, 742 21 Kopřivnice

Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Projektová činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Výchozí a periodické prohlídky kotvicího zařízení a zařízení určená jako místo kotvení a ochraně proti pádu.

Zpracování provozního řádu střechy.


ID datové schránky: 5amdza7
IČO: 027 01 553
DIČ: CZ02701553
DUNS: 361526997

Mojmír Klas, s.r.o.
E-mail: info@mk11.cz

Andrea Müllerová - jednatelka
+420 734 100 103
E-mail: mullerova@mk11.cz

Ing. Mojmír Klas, CSc. - jednatel
+420 734 278 824
E-mail: info@mk11.cz
Skype: Mojmir Klas
Facebook: www.facebook.com/mojmir.klas

Projekční práce:
projekce@mk11.cz

Provozovna:
742 21 Závišice ev. č. 1


Linkedln: https://www.linkedin.com/in/ing-mojm%C3%ADr-klas-csc-209590101/

Facebook: https://www.facebook.com/mojmir.klas

další kontakty viz složka kontakty

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons ElleFlorio  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode