Žebříky na volně stojících komínech

Žebříky na volně stojících komínech

Vydání nové ČSN 74 3282:2014 Pevné kovové žebříky pro stavby, byla zrušena platnost této normy pro žebříky na volně stojících komínech. Do současné doby však nebyla vydána technická norma (národní), která by výstup na volně stojící komíny řešila. Tato technická norma se teprve připravuje. Projektant a zhotovitel stavby musí při navrhování žebříku na volně stojící komíny, vycházet zejména z ČSN EN 13084-4, ČSN 73 4220 a ČSN 73 4110 a také z ČSN 74 3282:2014 a  zohlednit typ, výšku tvar a další skutečnosti, které mohou ovlivnit bezpečnost výstupu na volně stojící komín.