Vlídné slovo hubu nespálí.

Moudro našich babiček.