Velmi časté. Nevhodné umístění žebříku a pochůzných pásů v blízkosti světlíků.

Velmi časté. Nevhodné umístění žebříku a pochůzných pásů v blízkosti světlíků.

Pracovník vždy, když vstupuje na střechu, musí zbytečně projít v blízkosti otvoru nechráněného proti propadnutí!