Specializovaná kancelář pro projektování, navrhování, výchozí a periodické prohlídky zařízení určených k ochraně proti pádu, vypracování provozního řádu střechy

Specializovaná kancelář pro projektování, navrhování, výchozí a periodické prohlídky zařízení určených k ochraně proti pádu, vypracování provozního řádu střechy

Naše společnost je jedinou firmou v ČR, která se specializuje výlučně na navrhování zařízení určených k ochraně proti pádu (kotvicích zařízení) a na výchozí a periodické prohlídky těchto zařízení a která  není současně dodavatelem těchto zařízení. Naše kancelář není dodavatelem kotvicích zařízení a ani je neinstaluje. To nám umožňuje postupovat nezávisle na jednotlvých výrobcích, vždy ve prospěch bezpečnosti práce a zadavatele. S ohledem na rozsah poptávek na vypracování návrhu systémů určených k ochraně proti pádu a pro práce formou lanového přístupu při údržbě fasády, můžeme vypracovávat pouze vybraná řešení a řnavrhování opatření k ochraně proti pádu na stávajících objektech. Ostatní případy vždy po dohodě.

Jako znalecká kancelář v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve stavebnictví zpracováváme znalecké posudky.

Velmi žádanou službou je zpracování provozního řádu střechy dle ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení.