Příznivá zpráva: Na nové ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce se začalo pracovat

Příznivá zpráva: Na nové ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce se začalo pracovat

ÚNMZ ČR zadal vypracování nové ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce.

Stávající ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce  vypadá takto:

ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce.pdf (7 MB)