Odpovědný přístup výrobce plastového světlíku - výrobce uzpozorňuje, že světlík není pochůzný

Odpovědný přístup výrobce plastového světlíku - výrobce uzpozorňuje, že světlík není pochůzný