Náš záměr

Náš záměr

     V této kapitole budeme každý týden zveřejňovat informace pro projektanty, zhotovitele stavby i zadavatele staveb o povinnostech jednotlivých účastníků výstavby při naplňování základních požadavků na stavby dle Přílohy Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a novely stavebního zákona, která vstoupila v platnost 1. ledna 2018. Novela stavebního zákona se omezila „pouze“ na konstatování, že je nutné naplnit požadavky tohoto Nařízení Parlamentu a Rady (EU), bez výčtu základních požadavků. Znalost nařízení Evropského parlamentu obecně, je tak nutností, bez které se neobejdeme.

    V prvních částech se zaměříme na povinnosti projektantů a zhotovitelů staveb, které vyplývají z těchto, i dalších právních předpisů a technických norem, při naplňování základních požadavků na stavby.  V dalších, pak na postupy řešení ochrany proti pádu při užívání, rozuměj při provádění údržby staveb.