Častá chyba v rozmístění prosvětlovacích nepochůzných pásů

Častá chyba v rozmístění prosvětlovacích nepochůzných pásů

Nepochůzné prosvětlovací pásy jsou rozmístěny tak, že po střeše se nelze bezpečně pohybovat. Jak je již téměř pravidlem, nepochůzmné prosvětlovací pásy nejsou ani nijak označeny.