Aktivity společnosti Mojmír Klas, s.r.o.

Aktivity společnosti Mojmír Klas, s.r.o.

Naše společnost se zaměřuje zejména na (nezabývá prodejem, dodávkou ani instalací kotvicích zařízení):

- vypracování znaleckých posudků

- poradenskou činnost v oblasti ochrany proti pádu

- navrhování a projektovámní opatření k ochraně proti pádu

- periodické prohlídky a posuzování technických zařízení určených k ochraně proti pádu

- zpracování provozních řádů střech a další.