Úvodní stránka

Pracovní motto:

Pořádek stojí peníze. Nepořádek stojí daleko víc.     Osobní motto: Úsměv stojí méně než elektřina a dává více světla.

Vymezení ploch na střechách vhodnou ochranou proti pádu

Vymezení ploch na střechách vhodnou ochranou proti pádu
  Nařízení vlády ČR č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (dále jen „nařízení vlády“) v § 3 odstavci 4 uvádí: Ochranu proti pádu není nutné provádět a) na souvislé ploše, jejíž sklon od...

Nové ČSN EN ISO 14122 části 1 až 4 Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením a změna ČSN 74 3282/Z1:2017

Nové ČSN EN ISO 14122 části 1 až 4 Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením a změna ČSN 74 3282/Z1:2017
     Bezpečný přístup na plochy s rizikem pádu je důležitým požadavkem pro ochranu života a zdraví osob. Způsob řešení pevných kovových žebříků byl v letošním roce v technických normách významně upraven. Byl rozhodnut i dlouhodobě diskutovaný způsob řešení ochrany...

Mytí prosklených ploch nad hlavami kupujících a bez ochrany proti pádu

Mytí prosklených ploch nad hlavami kupujících a bez ochrany proti pádu
Je až zarážející, že mytí prosklených ploch je prováděno bez ochrany procházejících zákazníků a bez ochrany pracovníků proti pádu.

Kombinace kotvicích zařízení typu A a C dle ČSN EN 795 Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení - úřady nám daly za pravdu

Kombinace kotvicích zařízení typu A a C dle ČSN EN 795 Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení - úřady nám daly za pravdu
Možnost kombinace různých typů kotvicích zařízení    EN 795:2012 Prostředky ochrany osob proti pádu, na rozdíl od předchozích verzí připouštím kombinaci různých typů kotvících zařízení. Předchozí verze této normy předpokládala výrobu „pouze“ jednotlivých typů (tyto normy používala...

Informace, které musí obsahovat dokumentace od výrobce ke kotvicímu zařízení dle ČSN EN 795

Informace, které musí obsahovat dokumentace od výrobce ke kotvicímu zařízení dle ČSN EN 795
Vzhledem k častým dotazům, jaké informace musí obsahovat dokumentace k dováženým kotvicím zařízením (zařízením distribuovaným uvnitř EU), rozhodli jsme se zde uvést požadavky ČSN EN 795:2013 (je platné i pro ČSN P CEN/TS 16415). Informace o instalaci dodávané výrobcem - Příloha A EN 795.pdf...

Ukázka jaké je povědomí o práci ve výšce ve veřejnosrávní televizi a u kominíků

Ukázka jaké je povědomí o práci ve výšce ve veřejnosrávní televizi a u kominíků
Doporučuji shlédnou ukázku z Událostí ČT ze dne 13. 4. 2016 a to od 27 minuty a 48 sekundy: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/216411000100413/  

Mechanická zábrana proti neoprávněnému použití pevného kovového žebříku je velmi často nevhodně navržená - tato ohrožuje oči uživatele žebříku

Mechanická zábrana proti neoprávněnému použití pevného kovového žebříku je velmi často nevhodně navržená - tato ohrožuje oči uživatele žebříku
Pokud potřebujete otevřít mříž, která chrání před neoprávněným použitím pevného kovového žebříku ,musíte povolit soívrník. Jednou rukou se držíte štěřínu, druhou rukou povolujete matici a při tom vám přímo očí míří ocelové trny!

Zatížení střech sněhem, námrazou a ledem - viz ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení

Zatížení střech sněhem, námrazou a ledem - viz ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení
Pro návrh nosných konstrukcí a nosných vrstev střechy se stanoví zatížení podle ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem (požadavek - viz ČSN 73 1901, čl.7.2.1). V projektové dokumentaci stavby/střechy je tento požadavek vf naprosté většinbě případů...

Kotvicí zařízení (EN795:2012/ČSN EN 795:2013) nejsou OOP

Kotvicí zařízení (EN795:2012/ČSN EN 795:2013) nejsou OOP
Evropská komise, prováděcím rozhodnutím komise (EU) č. 2015/2181 ze dne 21. prosince 2015 potvrdila, že prostředky ochrany osob proti pádu - kotvicí zařízení - viz EN795:2012 s výjimkou přenosných typů B a typu E, nespadají pod působnost směrnice Rady (EU) č. 89/686/EHS o sbližování právních...

Nevhodná řešení

Nepřerušení poddajného kotvicího vedení vede i k destrukci kotvicího zařízení

Nepřerušení poddajného kotvicího vedení vede i k destrukci kotvicího zařízení
Na této střeše nebyl dodržen požadavek výrobce na přerušení poddajného kotvicího vedení vždy po 100 metrech. Firma osadila poddajné kotvicí vedení v délce 400 m (ušetřila za dělící prvky) a následně došlo k destrukci celého zařízení.

Pod pevným kovovým žebříkem je další otvor nechráněný proti propadnutí.

Pod pevným kovovým žebříkem je další otvor nechráněný proti propadnutí.
Toto řešení je porušením čl. 5.1.10 ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby.

Porušení čl. 5.1.4 ČSN 74 3282:2014 Pevné kovové žebříky pro stavby

Porušení čl. 5.1.4 ČSN 74 3282:2014 Pevné kovové žebříky pro stavby
Na této stavbě autor žebříku nedodržel předpsanou vzdálenost mezi příčlí a jinou konstrucí za žebříkem. Noha se velmi snadnou smekne po příčli.

Nevhodně provedený žebřík

Nevhodně provedený žebřík
Přesto, že tento žebřík byl navržen v souladu s ČSN 74 3282:1990 Ocelové žebříky - Základní ustanovení, (dnes již neplatnou, platí ČSN 74 3282:2014) je umístění žebříku v rohu ploché střechy bez ochranného zábradlí velmi nevhodné. Pracovník, který opustí žebřík je okamžitě vystaven riziku pádu a...

Nesprávně umístěný kotvicí bod

Nesprávně umístěný kotvicí bod
Obrázek znázorňuje jednu z najčastějších chyb při umístění kotvicího bodu (ČSN EN 795) nebo bezpenostních střešních háků (ČSN EN 517). Délka spojovacího prostředku při práci v nejvzdálenějším místě práce umožňuje pád až na překážku.

BOZP při údržbě

Jak označit povinnost používat systém zachycení pádu nebo zadržovací systém

Jak označit povinnost používat systém zachycení pádu nebo zadržovací systém
Fotografie ukazuje, jak je možné označit povinnost používat systém k ochraně proti pádu. Není to však způsob označení samotného kotvicího bodu nebo kotvicího zřízení dle ČSN EN 795 resp. ČSN P CEN/TS 16415 Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvící zařízení, resp. Osobní ochranné prostředky proti...

Technická pomůcka pro projektanty - přístupy do šachet, ČOV a další bezpečnostní požadavky na tyto přístupy

Technická pomůcka pro projektanty - přístupy do šachet, ČOV a další bezpečnostní požadavky na tyto přístupy
Naše kancelář vypracovala pro členy ČKAIT technickou pomůcku, která řeší přístupy do šachet, ČOV a další bezpečnostní požadavky na tyto přístupy. Pomůcka je zveřejněna na www.profesis.cz v části zádržné systémy a je aktualizována na předpisy, které vstoupily v platnost v roce 2015. Viz...

Informační materiály pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci - ke stažení

Informační materiály pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci - ke stažení
Bezpečnost při práci na střechách.pdf (530 kB)   Bezpečnost práce při údržbě v praxi.pdf (122,7 kB)   BOZP při údržbě - bezpečnost pracovníků.pdf (123,8 kB)   Údržba BOZP statistika.pdf (170,3 kB)   uklouznuti-a-pady-z-vysky.pdf (631,4...

Novinky a informace

Odborný výkon ve smyslu § 5 zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník.

Odborný výkon ve smyslu § 5 zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník.
S ohledem na nový Občanský zákoník, upozorňujeme všechny návštěvníky těchto webových stránek, že obsah stránek nespadá pod odborný výkon ve smyslu § 5 zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník. Toto stanovisko je pochopitelné, protože neznáme konkrétní situaci, na kterou bude informace z našich...

Protože tyto stránky mohou být někdy i deprimující, rozhodli jsme se je "obohatit" o úsměvnější část - Murphyho zákony.

Protože tyto stránky mohou být někdy i deprimující, rozhodli jsme se je "obohatit" o úsměvnější část - Murphyho zákony.
Vážení návštěvníci těchto webových stránek. Pokud nám přispějete vhodným Murphyho zákonem, budeme rádi a uveřejníme ho na příslušné stránce.

Specializovaná kancelář pro projektování, navrhování, výchozí a periodické prohlídky zařízení určených k ochraně proti pádu, vypracování provozního řádu střechy

Specializovaná kancelář pro projektování, navrhování, výchozí a periodické prohlídky zařízení určených k ochraně proti pádu, vypracování provozního řádu střechy
Naše společnost je jedinou firmou v ČR, která se specializuje výlučně na navrhování zařízení určených k ochraně proti pádu (kotvicích zařízení) a na výchozí a periodické prohlídky těchto zařízení a která  není současně dodavatelem těchto zařízení. Naše kancelář není dodavatelem kotvicích...

Praktický způsob zabezpečení žebříku proti použití nepovolanou osobou

Praktický způsob zabezpečení žebříku proti použití nepovolanou osobou
Toto řešení je praktičtější a pohodlnější pro obsluhu, mež velmi často osazována mříž, která uzavírá vstup do bezpečnostního koše. Odpadá složité odemykání mříže nd hlavou.

Pomůcka pro projektanty, koordinátory BOZP, stavbyvedoucí a techniky BOZP v prodeji

Pomůcka pro projektanty, koordinátory BOZP, stavbyvedoucí a techniky BOZP v prodeji
Pomůcku pro projektanty, která se věnuje zádržným a záchytným systémům a systémům lanového přístupu při údržbě fasády lze objednat na: http://www.stavebniknihy.cz po názvem Zádržné systémy  

Stále se opakující chyby v navrhování pochůzných pásů na střechách

Stále se opakující chyby v navrhování pochůzných pásů na střechách
Tyto pochůzné pásy jsou navrženy cca 500 mm od světlíků, tedy od otvorů nechráněných proti propadnutí. Pokud chce pracovník jít po těchto pásech, musí se u každého světlíku ochránit proti pádu. Kdyby zpracovatel dokumentace posunul pásy tak, aby pracovník nebyl ohrožen pádem do světlíku, nedošlo by...

Označení kotvícího bodu

Označení kotvícího bodu
Přesto, že lze očekávat, že práci na lanové dráze vykonávají zvláště odborně způsobilé osoby pro práci ve výškách, je kotvící bod určený k připevnění spojovacího prostředku OOPP červeně označen. Lanová dráha v Alpách.

Instruktážní filmy k ochraně proti pádu

Instruktážní filmy k ochraně proti pádu
Na stránkách http://www.npb2.cz/media/instruktazni-filmy-v-oblasti-navrhovani-a-pozarni-bezpecnosti-budov/ si lze prohlédnou instruktážní filmy ke kolektivní i indivuduální ochraně proti pádu.

Kotvící prvek dle ČSN EN 795 a ČSN P CEN/TS 16415 - grafický symbol

Kotvící prvek dle ČSN EN 795 a ČSN P CEN/TS 16415 - grafický symbol
Při navrhování zařízení určených k ochraně proti pádu se setkáváme s tím, že jsou naše grafické symboly kopírovány a používány tak, aby na první pohled nebylo zřejmé, že návrh ochrany proti pádu nevypracovala naše kancelář. Proto jsme si vytvořili svůj grafický symbol a věříme, že nebude obecně...

Pozornost BOZP

Upozornění před vstupem na střechu

Upozornění před vstupem na střechu
U každého výstupu na střechu má tato firma vždy upozornění, kde jsou zakresleny plochy s možným rizikem pádu, označeno kotvicí zařízení, povinnost použití OOPP proti pádu. Poznámka: Omlouvám se za málo kvaliutní fotografie.

Názorné upozornění u výstupu na střechu

Názorné upozornění u výstupu na střechu
Pracovník, který vystupuje na střechu má zde možnost se seznámit s riziky, která na střeše vznikají v souvisloti s možným pádem z výšky nebo propadnutím otvory, které nejsou chráněny proti propadnutí - světlíky.

Firma, která se aktivně věnuje BOZP

Firma, která se aktivně věnuje BOZP
U vchodu do areálu firmy je tato tabule, která ukazuje, kolik dnů již nedošlo k pracovnímu úrazu. I tento způsob může pomoci ke zvýšení pozornosti pracovníků bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Příručka pro hodnocení rizik